İnsan Kaynakları


‘İnsana Değer’ anlayışını içtenlikle benimseyen Saray Matbaacılık A.Ş., insan kaynaklarını rekabette önemli bir güç olarak görmektedir. Bu nedenle personel politikası olarak insanın teknik bilgi ve sosyal kimlik olarak gelişimini hedeflemektedir. Sürekli kurum içi eğitim programları ile sektörümüzdeki gelişmeler çalışanlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca kurum kimliği, değerleri ve ilkeleri benimsetilerek ortak bir anlayış ve paylaşım sağlanmaktadır.

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.