Çalışan Profili

Saray Matbaacılık A.Ş. ‘de 70’in üzerinde personel istihdam edilmektedir. Personelin % 10’unu üniversite mezunları oluşturmaktadır. % 70’i lise ve dengi okullardan mezun olmuştur. Alaylı olarak yetişen usta ve kalfa personelin de kurum içi eğitimlerle ve çeşitli kurs, seminerlere gönderilmesiyle mesleki bilgilerini sürekli olarak geliştirmelerine çalışılmaktadır.

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.