Kurumsal Hedefler

Gelişen ve değişen dünya koşulları ürün ve hizmetlere ulaşımı kolaylaştırdı. Bu süreçte iş yapıları ve organizasyonları yeniden belirleniyor. Mevcut yapılar yerlerini yeni oluşumlara ve yaklaşımlara bırakıyor.
 
Saray Matbaacılık A.Ş. küresel rekabetin gerektirdiği alt yapı, makineleşme, personel kalitesi ve kalifiyesi konularında girişimlerini tamamlayarak ulusal ve uluslar arası pazarların kağıt, defter, kırtasiye ürünleri ve basım hizmetlerini karşılamak ana hedeftir.
 
Bu doğrultuda iş ortakları, mevcut ve potansiyel müşterilerine ürün ve hizmetleri ulaştıracak tüm kanallarda var olmaktır. Yenilikçi ve inovatif özellikleriyle müşterilerin beklentilerini yönetip karşılayacak çözümleri sunmaktır.
Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.