Ücretlendirme Politikası

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
Şirketin bu politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını içermektedir.
Şirketimiz tarafından sabit ve değişken ücret olmak üzere iki ayrı uygulamaya yer verilmiştir.
AMAÇ:
Şirket içi ve Şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanlarımızın şirket hedef ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirerek, çalışanlarımızın  motive edilmesi, bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılması sağlamak adına ücret politikası belirlenir.
KRİTER:
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretler Şirketimizin sadece kar yada gelir gibi dönemsel durumuyla değerlendirilmeyip, alınan sorumluluk, iş büyüklüğü, performans, işe sağlanan katkı, bilgi/beceri ve deneyim kavramları öne çıkartılıp şirket hedef ve stratejileriyle ilişkilendirilerek  ücret belirlenir.
İLKELER:
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.
İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine  ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ücret politikası kapsamında ödeme yapılır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasa göre ödeme yapılır.
Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete sağladığı faydalar dolayısıyla katlandığı muhtelif giderler (telefon, sigorta, ulaşım, vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.
Ücretlendirme sabit ve performansa dayalı olmak üzere uygulanmaktadır.
Ücretlendirme politikamız; objektif, adil, başarıyı takdir eden, girişimci, ödüllendirici ve motive edici kriterler  doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.
Ücret Politikamız şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.