Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

     1.500.000     

  4,10

Raşit KURU

     2.773.166    

  7,58

Celalettin KELEŞ

        118.826    

  0,32

Metin KURU

        570.000   

  1,56

Halka ARZ

   31.638.008                       

86,44

     

TOPLAM

36.600.000

  100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.