Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

     1.500.000     

  4,10

Raşit KURU

Rana YILDIRIM

     1.500.000 

     2.777.959

  4,10

  7,59

Celalettin KELEŞ

        118.826    

  0,32

Metin KURU

        570.000   

  1,56

Halka ARZ

    30.133.215                        

82,33

     

TOPLAM

36.600.000

  100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.