Struktur Der Anteilseigner

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

2.975.000,00

16,26

Celalettin KELEŞ

2.923.400,00

15,97

Meliha Bahar KELEŞ

51.600,00

0,28

Metin KURU

600.000,00

3,28

Raşit KURU

1.622.343,00

8,87

Halka Açık Kısım

10.127.657,00

55,34

TOPLAM

18.300.000,00

100

 
Copyright © 2016 | Saray Printing Corporation