Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

     975.000    

  5,33

Celalettin KELEŞ

     982.813    

  5,37

Meliha Bahar KELEŞ

       51.600    

  0,28

Raşit KURU

  1.005.000    

  5,49

Metin KURU

  1.054.876     

  5,76

Halka ARZ

14.230.711    

77,77

TOPLAM

18.300.000

100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.