Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

1.475.000    

8,06

Celalettin KELEŞ

1.488.822    

8,14

Meliha Bahar KELEŞ

51.600    

0,28

Metin KURU

903.693  

4,94

Raşit KURU

1.005.000    

5,49

Halka Açık Kısım

13.375.885    

73,09

TOPLAM

18.300.000

100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.