Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

     750.000     

  4,10

Celalettin KELEŞ

     59.413    

  0,32

Meliha Bahar KELEŞ

       51.600    

  0,28

Raşit KURU

     780.000    

  4,26

Metin KURU

  1.054.876     

  5,76

Halka ARZ

15.604.111 

85,28

TOPLAM

18.300.000

  100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.