Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

     1.500.000     

  4,10

Celalettin KELEŞ

        118.826    

  0,32

Meliha Bahar KELEŞ

        103.200    

  0,28

Raşit KURU

     2.773.166   

  7,58

Metin KURU

        570.000     

  1,56

Halka ARZ

  36.600.000

86,16

TOPLAM

36.600.000

  100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.